Văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp có văn hoá mạnh, tử tế mới có thể kiếm rất nhiều tiền, còn nếu không có văn hoá, có thể kiếm tiền được nhưng không bền vững...

Trong một doanh nghiệp, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững. Công ty Hoàng Phú HP-TECH nhận thức được rõ ràng về điều đó nên yếu tố Văn hóa doanh nghiệp luôn được quan tâm trong suốt quá trình hoạt động của Công ty. 

Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu "Con người tinh hoa - Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa - Cuộc sống tinh hoa - Xã hội tinh hoa". Và mỗi ngày trôi qua, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, bất kể ngày đêm, nắng mưa, các công trình mang thương hiệu HP-TECH vẫn vươn cao mãi. Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì một HP-TECH phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

 

Bài viết liên quan

Nhận xét

Chat Zalo
Chat Facebook
Chat Zalo Chat Facebook